Naše ceny

Cenu dodávky (materiálu) si vypočítate jednoduchým spôsobom a to vynásobením Vašej plochy stavby (montážna plocha) za m2 podľa Vami vybraného typu konštrukcie.

TYP 1 – skeletový konštrukčný systém

hrubá stavba od 260.-€ / m2

cena na kľúč od 490.-€ / m2

  • obvodová stena: rámová konštrukcia z hranolov o rozmeroch 80 x 80 mm, smrek, vonkajšie obloženie 25 mm hrubé dosky

TYP 2 – Americký sandwich

hrubá stavba od 315.-€ / m2

cena na kľúč od 560.-€ / m2

  • skeletový alebo panelový konštrukčný systém

TYP 3 – skeletový konštrukčný systém

hrubá stavba od 335.-€ / m2

cena na kľúč od 580.-€ / m2

  • obvodová stena: rámová konštrukcia z hranolov o rozmeroch 150 x 150 mm, smrek, vonkajšie obloženie 35 mm hrubé dosky

TYP 4 – zrubová konštrukcia z lepeného dreva

hrubá stavba od 250.-€ / m2

cena na kľúč od 490.-€ / m2

  • zrubová konštrukcia z lepeného dreva / zrubový profil lepený / o rozmeroch 45 mm, bez izolácie

TYP 5 – zrubová konštrukcia z lepeného dreva, plus tepelná izolácia

hrubá stavba od 280.-€ / m2

cena na kľúč od 500.-€ / m2

  • obvodová stena je zrubový profil lepený hrúbky 45mm

TYP 6 – zrubová konštrukcia z lepeného dreva

hrubá stavba od 316.-€ / m2

cena na kľúč od 550.-€ / m2

  • obvodová stena je zrubový profil masív, lepený hrúbky 95 mm, bez izolácie

TYP 7 – novodobá zrubová konštrukcia z lepeného dreva

hrubá stavba od 345.-€ / m2

cena na kľúč od 595.-€ / m2

  • novodobá zrubová konštrukcia z lepeného dreva hrúbky 95 mm

TYP 8 – novodobá zrubová konštrukcia z lepeného dreva

hrubá stavba od 365.-€ / m2

cena na kľúč od 615.-€ / m2

  • obvodová stena: zrubový profil lepený hrúbky 120 mm

TYP 9 – novodobá zrubová konštrukcia z lepeného dreva

hrubá stavba od 410.-€ / m2

cena na kľúč od 680.-€ / m2

  • novodobá zrubová konštrukcia z lepeného dreva hrúbky 160 mm