Naše ceny

Montované domy

samotná realizácia 7 – 10 mesiacov

  • hrubá stavba od 730€/m2

  • holodom od 900€/m2
  • na kľúč energetická trieda – A0  od 1 200€/m2

  • s úžitkovou plochou 100m2 je priemerná mesačná réžia na kúrenie cca 40 – 45€

Murované domy

samotná realizácia 12 – 14 mesiacov

  • hrubá stavba od 690€/m2

  • holodom od 800€/m2

  • na kľúč energetická trieda – A0  od 1 000€/m2
  • s úžitkovou plochou 100m2 je priemerná mesačná réžia na kúrenie cca 70 – 75€

TYP 1 – skeletový konštrukčný systém

obvodová stena: rámová konštrukcia z hranolov o rozmeroch 80 x 80 mm, smrek, vonkajšie obloženie 25 mm hrubé dosky

TYP 2 – Americký sandwich

skeletový alebo panelový konštrukčný systém

TYP 3 – skeletový konštrukčný systém

obvodová stena: rámová konštrukcia z hranolov o rozmeroch 150 x 150 mm, smrek, vonkajšie obloženie 35 mm hrubé dosky

TYP 4 – zrubová konštrukcia z lepeného dreva

zrubová konštrukcia z lepeného dreva / zrubový profil lepený / o rozmeroch 45 mm, bez izolácie

TYP 5 – zrubová konštrukcia z lepeného dreva, plus tepelná izolácia

obvodová stena je zrubový profil lepený hrúbky 45mm

TYP 6 – zrubová konštrukcia z lepeného dreva

obvodová stena je zrubový profil masív, lepený hrúbky 95 mm, bez izolácie

TYP 8 – novodobá zrubová konštrukcia z lepeného dreva

obvodová stena: zrubový profil lepený hrúbky 120 mm

TYP 9 – novodobá zrubová konštrukcia z lepeného dreva

novodobá zrubová konštrukcia z lepeného dreva hrúbky 160 mm